Tennishal Veldwijk Hengelo

HET DOEK VALT VOOR DE TENNISHAL VELDWIJK

Het “hing al een tijdje in de lucht”:
DE CONTINUÏTEIT VAN DE TENNISHAL VELDWIJK WAS ERNSTIG IN ’T GEDING.
En NU is er dan tóch onverhoopt helaas de trieste slotconclusie, dat we met de Tennishal Veldwijk gaan stoppen.
In deze brief leggen we, in vervolg op onze eerdere meldingen van de kritieke factoren, uit waarom we tot deze stap hebben moeten komen.
Wij hopen dat én een ieder daarvoor begrip kan opbrengen, én dat een ieder desgewenst een geschikt indoor wintertennis alternatief weet te vinden.

Het moge voor zich spreken dat de (resterende) informatie op deze website grotendeels nu niet meer ter zake doende is geworden. Die obsolete informatie zal nog verwijderd gaan worden.