Baanbezetting vaste seizoensverhuur

NOOT1: Helaas heeft het bestuur om organisatorische redenen moeten besluiten om GEEN particuliere verhuur in het weekend meer aan te bieden.

NOOT2: We zijn genoodzaakt om verhuurde banen zoveel mogelijk tot aaneensluitende blokken te clusteren. Bij belangstelling om voor het (resterende) lopende seizoen vrij liggende uren uren/banen te huren, dan gaarne in overleg met …
Dick Veluwenkamp, verhuur@tennishalveldwijk.nl 074-2431884 06-28200290, teneinde een passende optie te kunnen vaststellen.